Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị y tế – Ghế máy nha khoa

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị y tế – Ghế máy nha khoa.Dự án mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh.

Tên dự án:Dự án mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh
Tên gói thầu:Thiết bị y tế – Ghế máy nha khoa
Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh, Địa chỉ: số 263 -265 đường Trần Hưng Đạo, Quận 1. ĐT: 8367596
01/07/2008 đến 17/07/2008
500.000 (VND)
17/07/2008 08:00
17/07/2008 08:00