Máy đo cơ thể người và Tư vấn thiết lập hệ thống cỡ số phù hợp với người Việt Nam

Máy đo cơ thể người và Tư vấn thiết lập hệ thống cỡ số phù hợp với người Việt Nam

Gói số 10
Quý III/2008
Quý III/2008-Quý I/2009
Giá gói thầu:
 • 185.000 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói