Trang thiết bị cho phòng đào tạo

Trang thiết bị cho phòng đào tạo

Gói số 11
Quý III/2008
Quý III/2008
Giá gói thầu:
 • 13.000 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói