Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị khoa học tăng cường năm 2008

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị khoa học tăng cường năm 2008, Dự án Tăng cường trang thiết bị năm 2008.

Tên dự án:Dự án Tăng cường trang thiết bị năm 2008
Tên gói thầu:Cung cấp và lắp đặt thiết bị khoa học tăng cường năm 2008
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Kế hoạch Tài chính của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II, địa chỉ: số 116 Nguyễn Đình Chiểu – Quận I – Tp. HCM, điện thoại: 08.8275701, fax: 08.8275701
21/07/2008 đến 04/08/2008
500.000 (VND)
04/08/2008 08:30
04/08/2008 08:30