Mua sắm Đèn mổ di động 60.000 – 80.000 lux

Mua sắm Đèn mổ di động 60.000 – 80.000 lux

Gói thầu số NS 2/08:
Tháng 9
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.300 (USD)
 • IDA
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói