Mua sắm Bộ dụng cụ phẩu thuật

Mua sắm Bộ dụng cụ phẩu thuật

Gói thầu số NS 3/08:
Tháng 9
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 20.900 (USD)
 • IDA
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói