Mua sắm Thiết bị vi sinh – giải phẩu bệnh

Mua sắm Thiết bị vi sinh – giải phẩu bệnh

Gói thầu số NS 4/08:
45 ngày
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 27.280 (USD)
 • IDA
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói