Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Tên dự án:Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Tên gói thầu:Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
01 An Dương Vương-phường 7-TP Cà Mau; điện thoại: (0780)831358; fax: (0780)831936
17/07/2008 đến 31/07/2008
1.000.000 (VND)
31/07/2008 09:00
31/07/2008 09:00