Mua sắm Thiết bị văn phòng

Mua sắm Thiết bị văn phòng

Gói thầu số NS 10/08
Tháng 9
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.000 (USD)
 • IDA
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói