Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hợp phần Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Diên Trường

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hợp phần Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Diên Trường

01
Quý III/2007
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 2463000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói