Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hợp phần Hồ chứa nước Chóp Vung

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hợp phần Hồ chứa nước Chóp Vung

02
Quý III/2007
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 3982000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói