Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hợp phần Hệ thống kênh tưới Hồ chứa nước Núi Ngang

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hợp phần Hệ thống kênh tưới Hồ chứa nước Núi Ngang

03
Quý III/2007
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 1407000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói