Mua sắm ôtô phục vụ quản lý dự án

Mua sắm ôtô phục vụ quản lý dự án

06
Quý 2/2008
2,5 tháng
Giá gói thầu:
 • 737000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói