Thông báo mời thầu gói thầu: Nền mặt đường và cống qua đường

Thông báo mời thầu gói thầu: Nền mặt đường và cống qua đường

Tên dự án:Đường Tứ Kiệt- huyện Cai Lậy
Tên gói thầu:Nền mặt đường và cống qua đường
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Công thương huyện Cai Lậy; Địa chỉ: số 6 đường 30/4 thị trấn Cai Lậy- huyện Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang; Điện thoại: 073.826425
15/07/2008 đến 30/07/2008
1.000.000 (VND)
30/07/2008 14:00
30/07/2008 14:00