Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Xây dựng toàn bộ các hạng mục của dự án

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Xây dựng toàn bộ các hạng mục của dự án, Đầu tư xây dựng đường nối đường Hồ Chí Minh với khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông,

Tên dự án:Đầu tư xây dựng đường nối đường Hồ Chí Minh với khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông
Tên gói thầu:Gói thầu số 1: Xây dựng toàn bộ các hạng mục của dự án
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Chuẩn bị xây dựng- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, tầng 11 số 125D Minh Khai (ngõ Hoà Bình 6), quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại 04.2194521, 04.2194520, fax: 04.9248317
24/07/2008 đến 14/08/2008
1.000.000 (VND)
14/08/2008 08:30
14/08/2008 08:30