Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Km 0+00 đến Km 10+500

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Km 0+00 đến Km 10+500, Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Pắc Bó – Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng,

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Pắc Bó – Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Tên gói thầu:Gói thầu số 2: Km 0+00 đến Km 10+500
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Chuẩn bị xây dựng- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, tầng 11 số 125D Minh Khai (ngõ Hoà Bình 6), quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại 04.2194521, 04.2194520, fax: 04.9248317
21/07/2008 đến 08/08/2008
1.000.000 (VND)
08/08/2008 08:30
08/08/2008 08:30