Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà lớp học 3 tầng trường cấp III Lê Hồng Phong tỉnh Hà Giang

Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà lớp học 3 tầng trường cấp III Lê Hồng Phong tỉnh Hà Giang

Tên dự án:Nhà lớp học 3 tầng trường cấp III Lê Hồng Phong tỉnh Hà Giang
Tên gói thầu:Nhà lớp học 3 tầng trường cấp III Lê Hồng Phong tỉnh Hà Giang
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty Cổ phần xây dựng SHPY số: 90 đường Nguyễn Trãi TXHG tỉnh Hà Giang, Điện thoại 0219888432
17/07/2008 đến 06/08/2008
1.000.000 (VND)
06/08/2008 09:00
06/08/2008 09:00