Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà lớp học 3 tầng trường cấp III Lê Hồng Phong tỉnh Hà Giang

Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà lớp học 3 tầng trường cấp III Lê Hồng Phong tỉnh Hà Giang

Tên dự án:Nhà lớp học 3 tầng trường cấp III Lê Hồng Phong tỉnh Hà Giang
Tên gói thầu:Nhà lớp học 3 tầng trường cấp III Lê Hồng Phong tỉnh Hà Giang
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Công ty CPXD SHPY số 90 đường Nguyễn Trãi thị xã Hà Giang tỉnh Hà Giang,tel: 0219 888 432
05/07/2008 đến 21/07/2008
1.000.000 (VND)
21/07/2008 09:00
21/07/2008 09:00