Tư vấn giám sát xây dựng

Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát xây dựng

6
Quý II năm 2008
Theo tiến độ xây dựng dự án
Giá gói thầu:
 • 6.141.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm