Thiết kế bản vẽ thi công hệ thống đường ống thoát nước mưa quy mô 182,54ha

Thiết kế bản vẽ thi công hệ thống đường ống thoát nước mưa quy mô 182,54ha

TK09
01/12/2008 đến 15/12/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 484.346.180 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm