Thiết kế bản vẽ thi công trạm xử lý nước thải công suất 5200m3/ngđ

Thiết kế bản vẽ thi công trạm xử lý nước thải công suất 5200m3/ngđ

TK11
01/10/2008 đến 01/12/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 680.964.732 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm