Thông báo mời thầu gói thầu: Mua dây thắt lưng da của Tiếp Viên Vietnam Airlines

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua dây thắt lưng da của Tiếp Viên Vietnam Airlines, Mua sắm trang phục và công cụ lao động cho Tiếp Viên Vietnam Airlines năm 2008

Tên dự án:Mua sắm trang phục và công cụ lao động cho Tiếp Viên Vietnam Airlines năm 2008
Tên gói thầu:Mua dây thắt lưng da của Tiếp Viên Vietnam Airlines
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Đoàn Tiếp Viên – Tổng Công ty HKVN Địa chỉ số 115 đường Hồng Hà, P2-Q.Tân Bình TP.HCM ĐT: 08.8485224 (Ext:8523) Fax: 08.8446333
24/07/2008 đến 13/08/2008
50.000 (VND)
13/08/2008 11:00
13/08/2008 11:00