khảo sát địa chất công trình, lập dự án đầu tư xây dựng trạm cấp nước công suất 8700m3/ngđ

khảo sát địa chất công trình, lập dự án đầu tư xây dựng trạm cấp nước công suất 8700m3/ngđ

TK12
01/10/2008 đến 15/10/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 450.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm