Thiết kế bản vẽ thi công trạm cấp nước công suất 8700m3/ngđ

Thiết kế bản vẽ thi công trạm cấp nước công suất 8700m3/ngđ

TK13
15/12/2008 đến 15/02/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 531.603.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm

  (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)