Thiết kế bản vẽ thi công hệ thống cây xanh, hàng rào, cổng khu công nghiệp

Thiết kế bản vẽ thi công hệ thống cây xanh, hàng rào, cổng khu công nghiệp

TK15
01/10/2008 đến 29/11/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 834.960.542 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm

  (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)