Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công san nền 120ha

Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công san nền 120ha

TT03
12/1/2009 đến 22/1/2009
10 ngày
Giá gói thầu:
 • 97.296.410 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm