Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp lắp đặt máy phát điện dự phòng

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp lắp đặt máy phát điện dự phòng, Trạm phát điện dự phòng – Đoàn tiếp viên phía Nam

Tên dự án:Trạm phát điện dự phòng – Đoàn tiếp viên phía Nam
Tên gói thầu:Cung cấp lắp đặt máy phát điện dự phòng
Nguồn vốn:KHCB của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Kế Hoạch Hành Chính, Đoàn tiếp viên – số 115 Hồng Hà Phường 2 Quận Tân Bình TPHCM, điện thoại 08.8485224 ext:8510 – Fax: 08.8446333
18/07/2008 đến 08/08/2008
200000 (VND)
08/08/2008 14:00
08/08/2008 14:00