Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hệ thống đường ống thoát nước mưa quy mô 174,49ha

Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hệ thống đường ống thoát nước mưa quy mô 174,49ha

TT08
12/11/2008 đến 22/11/2008
10 ngày
Giá gói thầu:
 • 50.343.952 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm