Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cổng khu công nghiệp, hàng rào, cây xanh

Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cổng khu công nghiệp, hàng rào, cây xanh

TT15
08/2/2009 đến 17/2/2009
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 87.968.540 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm