Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị truyền hình hội nghị

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị truyền hình hội nghị, Hệ thống truyền hình hội nghị Cục Bưu điệnTrung ương

Tên dự án:Hệ thống truyền hình hội nghị Cục Bưu điện Trung ương
Tên gói thầu:Cung cấp thiết bị truyền hình hội nghị
Nguồn vốn:Vốn khác của doanh nghiệp
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Kinh tế kế hoạch – Cục BĐTW, Tổ 9 Phường Quan Hoa Quận Cầu Giấy TP Hà Nội; ĐT: 04.8431837 – FAX: 080.41015
07/07/2008 đến 24/07/2008
500.000 (VND)
24/07/2008 09:00
24/07/2008 09:00