Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước,hệ thống điện chiếu sáng

Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước,hệ thống điện chiếu sáng quy mô 50ha, trạm cấp nước, trạm xử lý nước

GS01
20/11/2008 đến 30/11/2008
05/12/2008 đến 24/7/2009
Giá gói thầu:
 • 410.771.600 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm