Giám sát thi công xây dựng khu điều hành trung tâm, dịch vụ, hàng rào, cây xanh, cổng khu công nghiệp

Giám sát thi công xây dựng khu điều hành trung tâm, dịch vụ, hàng rào, cây xanh, cổng khu công nghiệp

GS02
19/12/2008 đến 17/02/2009
395 ngày
Giá gói thầu:
 • 801.833.243 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm