Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Dương

Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Dương (Gói thầu : Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán)

1
Quý III và quý IV/2008
180 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 1.292.983.953 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu