Hệ thống điều khiển vận tốc bơm và theo dõi lưu lượng tuần hoàn máu & Bộ dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn máu ngoài cơ thể

03 – TTBYT – 2008. Hệ thống điều khiển vận tốc bơm và theo dõi lưu lượng tuần hoàn máu (01 HT); 2.Bộ dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn máu ngoài cơ thể (01 bộ)

Gói 03
Tháng 11 năm 2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 950.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói