Máy giặt; Máy là ; Máy sấy).

08 – TTBYT – 2008. 1.Máy giặt(01 cái); 2. Máy là (01 cái); 3. Máy sấy (01 cái).

Gói 08
Tháng 11 năm 2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.150.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói