Thông báo mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc

Thông báo mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc, Xây dựng nhà A Trường Đại học Luật Hà Nội.

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc

Bên mời thi tuyển: Trường Đại học Luật Hà Nội

G.T: Thi tuyển thiết kế kiến trúc

Thuộc D.A: Xây dựng nhà A Trường Đại học Luật Hà Nội

Nguồn vốn: vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN

Hình thức thi tuyển: rộng rãi trong nước

Thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển: từ ngày 08/7/2008 đến ngày 15/7/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Phòng Quản trị (Phòng 101 nhà K4), Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 8350900; Fax: (04) 8343226

Hạn cuối nộp hồ sơ thi tuyển: ngày 10/8/2008.