Thông báo mời thầu các gói thầu: Gói số 1: Đập chính, thiết bị quan trắc thấm, khoan phụt thân đập, khu điều hành – công trình Hồ chứa nước Kim Sơn; Gói số 2: Tràn xả lũ, đường thi công và nhà quản lý tại đập phụ B – công trình Hồ

Thông báo mời thầu các gói thầu: Gói số 1: Đập chính, thiết bị quan trắc thấm, khoan phụt thân đập, khu điều hành – công trình Hồ chứa nước Kim Sơn; Gói số 2: Tràn xả lũ, đường thi công và nhà quản lý tại đập phụ B – công trình Hồ

GT: Gói số 1: Đập chính, thiết bị quan trắc thấm, khoan phụt thân đập, khu điều hành – công trình Hồ chứa nước Kim Sơn; Gói số 2: Tràn xả lũ, đường thi công và nhà quản lý tại đập phụ B – công trình Hồ chứa nước Kim Sơn; Gói số 3: Đập sông Trí
Thuộc D.A: Ban Quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ
Nguồn vốn: vốn vay WB và vốn đối ứng trong nước do Bộ NN&PTNT quản lý
Bên mời thầu: Ban Quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 14/07/2008 đến 09 giờ 00 ngày 14/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban Quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ, số 02 Nguyễn Huy Tự, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: (039) 850359; Fax: (039) 850907
Giá bán: 1.000.000 đồng cho mỗi gói thầu
Thời điểm đóng thầu
: 09 giờ 00 ngày 14/08/2008