Chi phí xây dựng hệ thống điện

Chi phí xây dựng hệ thống điện

06
Quý IV/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 980.000.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá