Gói thầu xây lắp và thiết bị

Gói thầu xây lắp và thiết bị ( Trường tiểu học Tân Hiệp, huyện Tân Uyên)

1
Quý III và quý IV năm 2008
300 ngày ( kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 23.812.197.398 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói