Thông báo mời thầu gói thầu: Lắp đặt bổ sung tín hiệu SCADA các trạm Xa Lộ, Chánh Hưng, Củ Chi, ngắt Phú Thọ và mua bảo hiểm công trình

Thông báo mời thầu gói thầu: Lắp đặt bổ sung tín hiệu SCADA các trạm Xa Lộ, Chánh Hưng, Củ Chi, ngắt Phú Thọ và mua bảo hiểm công trình

Tên dự án:Lắp đặt bổ sung tín hiệu SCADA các trạm Xa Lộ, Chánh Hưng, Củ Chi và ngắt Phú Thọ
Tên gói thầu:Lắp đặt bổ sung tín hiệu SCADA các trạm Xa Lộ, Chánh Hưng, Củ Chi, ngắt Phú Thọ và mua bảo hiểm công trình
Nguồn vốn:ĐTXD 2007
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm Điều độ Thông tin – 138 Trần Huy Liệu, P15, Q.Phú Nhuận, TPHCM – ĐT : (08)-2168377 / Fax : (08)-8455971
04/07/2008 đến 22/07/2008
550.000 (VND)
22/07/2008 09:00
22/07/2008 09:00