Dịch thuậthồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán và hồ sơ mời thầu từ tiếng Anh ra tiếng Việt

Dịch thuậthồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán và hồ sơ mời thầu từ tiếng Anh ra tiếng Việt

03
6/2007
6/2007 – 8/2008
Giá gói thầu:
 • 244.210.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói