Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp, Trạm sơ cấp cứu tai nạn giao thông.

Tên dự án:Trạm sơ cấp cứu tai nạn giao thông
Tên gói thầu:Xây lắp
Nguồn vốn:Ngân sách quận
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA khu vực quận 12, số 27 Quốc Lộ 1A, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM
23/07/2008 đến 07/08/2008
1.000.000 (VND)
07/08/2008 09:00
07/08/2008 09:00