Chi phí giám sát thi công đấu nối đường ống nước

Chi phí giám sát thi công đấu nối đường ống nước

06
tháng 8/2008
10/2008 – 11/2008
Giá gói thầu:
 • 3.776.301 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói