Tư vấn kiểm và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

Tư vấn kiểm và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

13
4/2010 – 6/2010
8/2010 – 10/2010
Giá gói thầu:
 • 500.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói