Tư vấn giám sát lắp đặt phần thiết bị công trình

Tư vấn giám sát lắp đặt phần thiết bị công trình

05
Quý IV năm 2008
Từ ngày ký hợp đồng đến ngày nghiệm thu, bàn giao phần thiết bị của công trình đưa vào sử dụng
Giá gói thầu:
 • 1371260 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm