Tư vấn chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và Kiểm tra sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Tư vấn chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và Kiểm tra sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

07
Quý IV năm 2008
Từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng
Giá gói thầu:
 • 39820340 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm