Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thuốc, vật tư tiêu hao, sinh phẩm y tế

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thuốc, vật tư tiêu hao, sinh phẩm y tế

Tên dự án:Mua thuốc chữa bệnh, vật tư tiêu hao, sinh phẩm y tế
Tên gói thầu:Cung cấp thuốc, vật tư tiêu hao, sinh phẩm y tế
Nguồn vốn:ADB + Ngân sách NN
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Y tế Hưng Yên; Điện thoại:0321863900;
18/07/2008 đến 02/08/2008
700000 (VND)
02/08/2008 09:00
02/08/2008 09:00