Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình

Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình

04
Quý IV năm 2008
Từ ngày khởi công xây dựng công trình đến khi nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng
Giá gói thầu:
 • 132734470 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm