Bảo hiểm xây lắp công trình

Bảo hiểm xây lắp công trình

06
Quý IV năm 2008
Từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng cộng thêm thời gian bảo hành
Giá gói thầu:
 • 11910650 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói