Mua sắm trang thiết bị Camera cho 12 đơn vị PTTH

Mua sắm trang thiết bị Camera cho 12 đơn vị PTTH

1
Quý III, Quý IV/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 540.000.000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu